Vítejte ...

   Po delší úvaze jsem se rozhodl založit stránky věnované zejména poruchám příjmu potravy (dále jen PPP). Vedlo mne k tomu zjištění, jak málo efektivní je v tomto případě klasický přístup (psychiatrická + alopatická léčba). Tento server se pokusí ukázat na jiný přístup k řešení PPP ...

   Prvořadým úkolem je přitom odhalení skutečného kořene problému, který má s jídlem něco společného jen zřídka. Vždy se jedná o nějaký těžký případ (nebo jen silně citově prožitou příhodu) odmítnutí od osoby, na které nám velice záleží (nejčastěji rodiče, nebo nejbližší přátelé). Často toto odmítnutí sahá až do období prenatálního vývoje!

   Problémy s příjmem potravy jsou jednou z možností, jak na odmítnutí reagovat (týká se to v naprosté většině žen, a zde již hrají podstatnou roli poznámky rodičů či okolí, móda vychrtlosti v podobě televizních reklam, pořadů, soutěží krásy apod.).

   U každé oběti PPP je možné najít obrovskou touhu po dokonalosti. Nedělat chyby, být milován, přijímán, získat uznání od lidí a hlavně od rodičů, mít něco skutečně pod kontrolou. A to je ona velmi zákeřná past! Potenciální oběti PPP jsou přesvědčeny, že oblast jídla a svého tělesného vzhledu (a tím i lásku a přijetí okolí) pod kontrolou mít mohou, a to je počátek skutečných problémů ...

   Další podstatnou podmínkou pro "vznik" PPP je velká citlivost - zejména citlivost na výčitky, urážky a každou formu odmítnutí, ale i velká citlivost k bolestem a potížím druhých.FAQ - odpovědi na často kladené otázky


Jedním z obvyklých článků na serverech je FAQ - z aglického termínu znamenajícího odpovědi na často kladené otázky. Cílem tohoto článku je dát jednoduché odpovědi na obvyklé otázky návštěvníků serveru, abychom nebyli nuceni odpovídat každému samostatně, a aby čtenáři získali základní přehled o obsahu serveru.

1) Jaký je rozdíl mezi „klasickým“ přístupem k léčení PPP, a tím, co navrhujete vy?
     V současné době obvykle používaný přístup znamená pokus o nalezení příčiny či příčin vzniku PPP, jejich rozbor, a snahu o posílení sebevědomí pacientů. Následuje obvykle víceméně „násilná“ změna chování ve vztahu k jídlu (např. pacienti s anorexií jsou nuceni jíst pod dohledem, při poklesu BMI pod určitou hodnotu dochází k dalšímu zpřísnění režimu).

     Přístup, který doporučujeme, se od stávajícího modelu poněkud liší. Základem je odhalení skutečného kořene problému (kterým je nějaká forma odmítnutí) a následná změna postojů a myšlení. S těmi, kteří o to stojí, se modlíme za jejich uzdravení a vysvobození.


2) Co to znamená „vysvobození“?
     Vysvobozením se rozumí zbavení se duchovních bytostí, které jsou v bibli popisovány jako démoni a kteří jsou v pozadí PPP.


3) To s těmi démony myslíte vážně?
     Ano. To bohužel není vtip, ale smutná realita. A v případě PPP jich často bývá větší množství. Jedná se o duchovní bytosti (bez fyzického těla) s vlastní inteligencí, které chtějí pouze ubližovat, ovládat, zabíjet a ničit. Neúčinnost klasického přístupu při řešení PPP je dána do značné míry tím, že alopatická medicína nebere v potaz tyto duchovní bytosti. Člověk s PPP totiž nebojuje „pouze“ s vlastním problémem ohledně jídla, pohledu na sebe apod., ale navíc ještě s nějakou duchovní bytostí (nebo s několika).


4) Jak poznám, jestli také potřebuji nějaké vysvobození?
     Pro tento účel existuje jeden z darů Ducha svatého – tzv. dar rozeznání duchů. Kromě toho existují ještě dary Ducha svatého jako „slovo poznání“, „slovo moudrosti“, „prorocké slovo“ či „výklad jazyka“. Kromě toho existují určité rozpoznávací znaky, podle kterých je možné s velkou pravděpodobností přítomnost těchto duchovních bytostí v našich životech odhalit. Platí, že v čím více bodech „se poznáte“, s tím větší jistotou ve vašem životě tyto bytosti působí. Veškeré formy závislostí, nutkání a fóbií mají s velkou pravděpodobností démonické pozadí. Pokud ve své mysli "slyšíte" cizí myšlenky, hlasy apod. (výčitky, sprosté urážky, vyhrožování, ...), celkem jistě to má démonické pozadí. Pokud máte nevysvětlitelné výbuchy hněvu, případně pokud si na tyto situace později nepamatujete, jedná se nejspíš o démonickou záležitost. Pokud Vás přepadají záchvaty nenávisti vůči Bohu, prožíváte problémy, pokud někdo jen vysloví jméno Ježíš, má to téměř jistě démonickou příčinu. Podrobnostem nejspíše budeme věnovat samostatnou sekci.


5) Cítím se velmi trapně při pomyšlení, že mám možná problém s nějakým "démonem"
     Zjištění, že má někdo problém s démonickým obtěžováním, není důvodem k nějakému odsuzování nebo sebeodsouzení. Člověk prostě může potřebovat vysvobození, a nemusí to být ani jeho "zapříčiněním".


6) Kdo mi může pomoci s tím vysvobozením?
     Vysvobození je v zásadě možné pouze Boží mocí. Doporučuji Vám navštívit nějakou církev (nejlépe charismatického či letničního typu) a poprosit vedoucí o modlitby za vysvobození a uzdravení. Kromě toho Bůh některé lidi zmocňuje ke službě vysvobození, přičemž tito lidé pak mají v této oblasti velmi dobré výsledky (zde v Čechách nyní např. Marie Elena Růžičková). Je potřeba znát alespoň základní principy duchovní autority a služby vysvobození, protože démoni se snaží lhát, schovávat se, vyhrožovat apod., a budou se často bránit opustit své "pozice". Velice důležité je změnit nesprávné postoje, aby se démoni nemohli vrátit!!!


7) Mohu sám sobě "sloužit vysvobozením?"
     Ano, pokud jste znovuzrozeným Ježíšovým následovníkem. V jednodušších případech je to bezproblémové, ve složitějších případech je vhodnější přizvat někoho na pomoc. Jak jsem psal výše, je nutné změnit všechny nesprávné postoje, aby démoni museli odejít a již se nemohli vrátit!!! Pokud Vaše snaha nebude úspěšná, požádejte o pomoc církev. Poruchy příjmu potravy jsou nejhorší závislostí, a získání svobody je často velmi problematické.

Zde můžete napsat svůj komentář. Při psaní komentářů můžete používat české znaky. Kromě e-mailové adresy je vyplnění všech polí formuláře povinné!

          Kontaktní informace ...


Diviš Libor
URL: www.musculus.cz
E-mail: infomusculus.cz
Skype: libordivis


Další projekty autora:
www.obohu.cz - server O Bohu (biblické rozbory, úvahy, programy, ....)
www.obohu.cz/bible - Studijní on-line bible (SOB) - internetový biblický program pro každého
www.obohu.cz/sob - diskusní fórum k Studijní on-line bibli ve 3 jazycích (CZ, DE, EN)
www.musculus.cz/seznamka - bezplatná křesťanská seznamka
www.musculus.cz/kulturistika - server zaměřený zejména na bezsteroidovou kulturistiku